052-6200307
יועץ בטיחות אש
 

כבכל שנה רשות הכבאות מבצעים ביקורות שנתיות בעסקים טעוני רישוי ולאחר מכן מנפיקים דו"ח סדרי בטיחות אש
היזם בעל הנכס  מחזיק המתקן אמורים לפעול לשם תיקון  הוספה עמידה בדרישות במידה ולא יעשה כן אזי רשות הכבאות כרשות אכיפה פועלת במישור המשפטי כולל מכתבי התראה , שימוע קנסות ולאחר מכן סגירת העסקים שאינם עומדים בדרישות ובכפוף לדו"ח סדרי הבטיחות מאידך, כחלק מהדרישות בעלי העסקים נדרשים להגיש תוכנית לשחרור עשן , תוכנית בטיחות אש , נספח תיאור אמצעי הבטיחות במתקן את זאת יועץ בטיחות אש מורשה רשות הכבאות ראשי לבצע ובכפוף להגשה וחתימתו מול רשות הכבאות
חברתנו נותנת מענה וליווי עסקים עד לקבלת אישור סופי ומוחלט מרשות הכבאות
דו"ח סדרי הבטיחות כולל
מערך החשמל במבנה. מערך גילוי עשן ואש . מערך כיבוי בלוחות חשמל דלתות ויציאות חרום . ידיות בהלה . מערכת כריזה . מטפי כיבוי . עדכון לתיק שטח בדיקת מנ"פים היתר רעלים בתוקף מערכת מתזי מים מאחזי יד דרכי מילוט שילוט תקני תאורת חרום במבנה סקר סיכונים ברזי כיבוי ציוד מטלטלין ועמדות כיבוי אש תוכנית בטיחות אש כולל נספח תיאור אמצעים מערכת לשחרור עשן  שחרור עשן טבעי בדיקת אפיון לרשת מים עירונית הימצאות מפתחות מאסטרבמקרה של מלון הדרכות בטיחות אש לעובדים במתקן הימצאות תיק מפעל במקרה של מתקן המכיל חומרים מסוכנים בדיקות מעבדה לחומרי בנייה , מעבדה לגלאים מעבדה לכיבוי במנדפים ובלוחות חשמל מעבדה למתזים
 

בטיחות בעבודה
 

משרד העבודה מבצע אכיפה במוסדות אשר מעסיקים עובדים כגון: מפעלים , מוסכים וכ"ו בעל הנכס\ היזם אמורים לעבוד על פי נהלים ולבצע בדיקות שנתיות למתקני ההרמה , מלגזות וכ"ו מאידך, צוותי המקום אמורים לעבור הדרכות שנתיות כגון : עזרה ראשונה  , עבודה בגובה , מלגזות , מתקני הרמה , בטיחות בטיחות אש. אנו יודעים לתת את המענה וללוות את בעלי העסקים \ יזם \ מחזיק הנכס עד לקבלת האישורים הנדרשים מול משרד העבודה

 
 

היתר רעלים
 

עבודה מול פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה  בנוגע לחידוש \ הוצאת היתר רעלים לעסקים כגון
מלונות (בריכות שחייה ) , מפעלים עם חומרים מסוכנים וכ"ו עסקים
, כגון : מלונות, מפעלים   אשר מחזיקים חומרים מסוכנים נדרשים להיתר רעלים בתוקף לשם כך יש לעבוד  מול פיקוד העורף ,והמשרד להגנת הסביבה לשם הוצאה \ חידוש היתר קיים אנו יודעים לתת את המענה והאישורים הנלווים עד לקבלת ההיתר

 
 

תגיות : בטיחות אש | תיק שטח | תיק מפעל | רישוי עסקים | היתר רעלים | בטיחות בעבודה | ביקורות שנתיות  | הדרכות בטיחות באש | מערך כיבוי אש | הדרכות בטיחות אש | מערכת גילוי עשן | מערכת מתזי מים  | רשות הכבאות | ידיות בהלה | מעבדה לכיבוי במנדפים | מטפי כיבוי אש | עמדות כיבוי אש | תוכנית לשחרור עשן | תוכנית בטיחות אש | יועץ בטיחות אש מורשה | דרכי מילוט