052-6200307
רישוי עסקים
 
עסק אשר טעון רישוי חייב לעמוד בדרישות החוק
לשם כך, יש לפעול מול כל הגורמים הרלוונטיים רשויות החוק כגון : משטרת ישראל, רשות הכבאות, משרד להגנת הסביבה
משרד הבריאות , משרד העבודה, מועצה \ רשות מקומית מחלקת רישוי עסקים
אנו יודעים לטפל בדרישות ולחסוך זמן וכסף לבעלים \ ליזם\ למחזיק הנכס
הכנת פרשה טכנית למסעדות ועסקים על פי דרישות משרד הבריאות
עבודה מול משטרת ישראל בכל הקשור לתיק שטח ודרישות בטיחות אישורים נלווים כגון 
מצלמות , מערכות כריזה , הגנה היקפית , מערך החשמל במתקן , סיווג עובדי המתקן , רשימות עובדים , נהלי עבודה ובטיחות במתקן
עבודה מול רשות הכבאות בכל הקשור לדרישות לפי הוראות מכ"ר 503
עבודה מול משרד העבודה מפקח עבודה אזורי
עבודה מול הרשות המקומית מחלקת רישוי עסקים
עבודה מול המשרד להגנת הסביבה
עבודה מול מחלקת הנדסה ברשות מקומית פיקוד העורף
עבודה מול היועצים החיצוניים  כגון: אדריכל , מהנדס  וכ"ו אשר היו וטיפלו בהיתר הבנייה
הכנת תוכנית עסק בקנה מידה 1:100
הכנת תיק מפעל למפעלים על פי דרישה של רשות הכבאות והמשרד להגנת הסביבה
הכנת נוהל חרום לעסקים  לפי דרישה של גורמי האכיפה השונים
 

ביקורות שנתיות
 

בדיקות שנתיות למערכות מתזים, מערכות החשמל , מערכות גילוי אש ועשן , כיבוי וגילוי בלוחות חשמל , כיבוי במנדפים , מטפים , ציוד מטלטלין , ציוד כיבוי אש
כל הבדיקות על פי תקנים של מכון התקנים הישראלי כמדי שנה חברות הביטוח השונות ורשות הכבאות דורשים אישורים שנתיים למערכות הגילוי והכיבוי , מערכות
החשמל , כיבוי וגילוי בלוחות החשמל כיבוי במנדפים , מטפים , ציוד מטלטלין , ציוד כיבוי אש אישורי התקינות הינם תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק וכן פוליסת ביטוח בתוקף לשנה
חברתנו מבצעת את הבדיקות בשיתוף בעלי מקצוע השונים כך חוסכים זמן וכסף ליזם\ בעל הנכס
 
 

תגיות : בטיחות אש | תיק שטח | תיק מפעל | רישוי עסקים | היתר רעלים | בטיחות בעבודה | ביקורות שנתיות  | הדרכות בטיחות באש | מערך כיבוי אש | הדרכות בטיחות אש | מערכת גילוי עשן | מערכת מתזי מים  | רשות הכבאות | ידיות בהלה | מעבדה לכיבוי במנדפים | מטפי כיבוי אש | עמדות כיבוי אש | תוכנית לשחרור עשן | תוכנית בטיחות אש | יועץ בטיחות אש מורשה | דרכי מילוט